Kontakt

Mesto Senica víta každého investora, ktorý sa rozhodne v Senici podnikať. Investori tu nájdu podporu mesta, ktoré je pripravené zabezpečiť plynulú a bezproblémovú prípravu a realizáciu zámeru. Ponúka 150 ha pozemkov, ktoré sú schválené v územnom pláne a vyňaté z poľnohospodárskej pôdy. Daná lokalita je určená pre priemyselnú a stavebnú výrobu ako aj využitie pre skladové hospodárstvo, logistiku a skladovanie. Informácie o možnostiach, ktoré priemyselná zóna ponúka nájdete na stránke www.park.senica.sk, alebo na Mestskom úrade Senica – oddelenie výstavby, životného prostredia, dopravy a regionálneho rozvoja.

Mesto Senica
Štefánikova 1408/56
905 25 Senica, Slovak republic


tel.: 00421 34 651 41 02
fax: 00421 34 657 40 58

mail: info@senica.sk
www.park.senica.sk

Written by: