Dopravná dostupnosť

Železnica
medzinárodné železničné koridory:
• Kúty: 23 km
• Trnava: 45 km
Priame napojenie cez železničnú trať Trnava – Kúty. Vzdialenosť Priemyselnej zóny 0,5 km od železničnej stanice.

Cestná doprava
• diaľnica Bratislava – Praha, privádzač Kúty, 30 km
• diaľnica Bratislava – Žilina, privádzač Trnava, 43 km
• hlavný ťah Trnava – Senica – Hodonín, cesta I. triedy – priame napojenie priemyselnej zóny na I/51 cez obslužnú komunikáciu Kúty – Senica – Nové Mesto n. Váhom, cesta II. triedy

Letecká doprava
• letisko Senica (WFR) – vlastné malé letisko

Written by: