Úspešný rozvoj zóny

Myšlienka založiť priemyselnú zónu v Senici vznikla v roku 2003, kedy bolo strategicky rozhodnuté zachovanie priemyselného charakteru mesta. Mesto Senica vlastnými finančnými prostriedkami a s čiastočnou podporou štátu vybudovalo základnú infraštruktúru a vytvorilo tak podmienky pre postupný rozvoj rôznych priemyselných odvetví.

Dobrá vzdelanostná štruktúra obyvateľov mesta aj regiónu a schopnosť adaptácie sú dobrým predpokladom zabezpečenia dostatočného množstva kvalifikovanej pracovnej sily.

Po zmene Územného plánu mesta Senica v roku 2005, ktorý sa stal významným medzníkom pre vznik priemyselnej zóny začala výstavba výrobných objektov spoločnosti Arcelor Mittal Gonvari Slovakia SSC, s.r.o, ktorá spustila prevádzku v roku 2006. V tom istom roku začala stavať prevádzku aj spoločnosť Arcelor Mittal Construction Slovákia s.r.o. so začatím výroby v roku 2007. Ďalšou spoločnosťou etablovanou v priemyselnej zóne je Arcelor Mittal Tailored Blanks Senica, s.r.o, ktorá v prenajatých priestoroch spustila výrobu v roku 2006. V roku 2012 začala s výstavbou vlastnej prevádzky so začiatkom výroby v roku 2013. V roku 2009 sa rozhodol realizovať svoj podnikateľský zámer v priemyselnej zóne ďalší investor – spoločnosť IKO, ktorá spustila prevádzku svojho závodu v roku 2011. Spoločnosť Najpi, a.s. začala s výstavbou závodu na úpravu zlievarenských a sklárskych pieskov v roku 2013 s predpokladom uvedenia do prevádzky v roku 2014.

Written by: